Zajímavá místa a turistické cíle v okolí


  • Losolosy – evropsky chráněná lokality, kříž na památku padlým v bitvě u Znojma roku 1809
  • Únanovské kopečky – evropsky chráněná lokality
  • Lapikus – zřícenina hradu
  • Plaveč – Rotunda Nanebevzetí Panny Marie v areálu bývalého zámku
  • Hluboké Mašůvky – křížová cesta
  • Přímětice – muzeum Prokopa Diviše, Křížový sklep spol. Znovín Znojmo
  • Výrovice – Výrovická přehrada
  • Jevišovice – Jevišovická přehrada, Starý zámek, Památník husitství
  • Znojmo – Rotunda sv. Kateřiny, Znojemský hrad, Minoritský klášter – JM Muzeum, Dům umění, Muzeum motorismu, Kino Svět, Městské divadlo, staré město
  • Slup – Vodní mlýn

Více: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/9624/unanov/vylety-turistika/